Hälsa

Information föder kunskap och med kunskap kan vi fatta välgrundade beslut. En hund med dysplasi, pålagringar, allergi eller annan sjukdom är inget misslyckande. Det är beklagligt och tråkigt. Men rasaveln är inte komplikationsfri. Stängda populationer innebär mindre genetisk spridning ju längre vi håller på. Golden retriever må vara en enorm ras, men de jaktavlade individerna är desto färre. Det är oerhört viktigt att vi lyfter blicken och ser på vår avel som något bestående, som en grund för rasens framtid, och inte bara här och nu. Det är en svår balansgång, men viktig.

Jag motsätter mig användandet av sjukdomsdrabbade individer i avel. Jag tror däremot inte att vi ska selektera alltför hårt bland syskon eller andra släktingar såvida det handlar om enstaka sjukdomsfall. Det är en annan femma om flera släktingar drabbas av samma sjukdomar, då behöver vi självklart analysera vidare och ibland ta ett steg tillbaka från vissa linjer eller kombinationer. Men hundar blir ibland sjuka, liksom vi människor. Vi gör vårt yttersta för att föda upp friska jaktgoldens, men all makt ligger inte hos oss. Ibland spelar det genetiska lotteriet in och ger oss det vi inte önskade trots mycket noggrant urval och efterforskningar. Det vi kan göra utifrån det är att lära till nästa gång, analysera och inte göra om samma misstag. Ibland händer det ändå.

I det stora hela måste jag avslutningsvis påpeka att jaktgolden är en frisk hundras och jag är tacksam över att de allra flesta av våra uppfödda hundar mår väldigt bra och kan göra det som de älskar allra mest: arbeta!

Vill ni läsa om Eldflammornas resultat kan ni hitta det på SBK Tävling eller SKK Hunddata eller SKK Avelsdata.

HD redovisas med det sämsta resultatet. Hundar röntgade utomlands kommer inte med på SKK Avelsdata eller Hunddata. Detta innebär att Index för kullen påverkas utan hänsyn till dessa resultat.