Hälsa

Låt oss prata om det här med hälsa. För oss är transparens a och o. Vi vill aldrig undanhålla information från våra valpintressenter. Information föder kunskap och med kunskap kan vi fatta välgrundade beslut. En hund med dysplasi, pålagringar, allergi eller annan sjukdom är inget misslyckande. Det är beklagligt och tråkigt. Men rasaveln är inte komplikationsfri. Stängda populationer innebär mindre genetisk spridning ju längre vi håller på. Golden retriever må vara en enorm ras, men de jaktavlade individerna är desto färre. Det är oerhört viktigt att vi lyfter blicken och ser på vår avel som något bestående, som en grund för rasens framtid, och inte bara här och nu. Det är en svår balansgång, men viktig.

Jag motsätter mig användandet av sjukdomsdrabbade individer i avel. Jag tror däremot inte att vi ska selektera alltför hårt bland syskon eller övriga släktingar. Hundar blir sjuka, liksom vi människor. Vi gör vårt yttersta för att föda upp friska jaktgoldens, men all makt ligger inte hos oss. Ibland spelar det genetiska lotteriet in och ger oss det vi inte önskade trots mycket noggrant urval och efterforskningar. Det vi kan göra utifrån det är att lära till nästa gång, analysera och inte göra om samma misstag. Ibland händer det ändå.

Av Eldflammans fyra kullar har hittills ingen drabbats av ED. Tre individer har fått hudproblem av allergi men behandlas med goda resultat. Tre individer har HD och en har drabbats av mastcellstumör. Allt detta kan ni läsa om nedan. Kom bara ihåg: det här är en ärlig redovisning av våra kullar. Det här är information som ni inte alltid hittar på Hunddata eller Avelsdata. Vi berättar gärna mer om ni undrar något. Och vi uppmanar er alla att ställa frågor om leder, hud, ögon och andra sjukdomar till varje uppfödare ni någon gång möter eller talar med. I uppfödarkåren är tyvärr många rädda att förlora er, sina potentiellt mycket bra köpare, om det talas för mycket om det som är negativt. Det ligger också alldeles för mycket prestige i hälsa. Men låt oss bevisa dem alla fel: låt oss bevisa att ärlighet leder allra längst och låt oss gräva ned uppfattningen om att information skrämmer och att allt ansvar ligger hos uppfödaren. Vad som skrämmer är felaktig eller utebliven information. Och uppfödaren spelar bara en roll.

I det stora hela måste jag avslutningsvis påpeka att jaktgolden är en frisk hundtyp och jag är tacksam över att de allra flesta av våra uppfödda hundar mår väldigt bra och kan göra det som de älskar allra mest: arbeta!

ASTRID LINDGREN-KULLEN, födda 2011-04-22

Namn HD ED ÖGON ÖVRIGT
Birk Borkason A UA Ögonlyst utan anmärkning Genomfört MH
Ronja Rövardotter A UA Ögonlyst utan anmärkning Genomfört MH
Moses Av Saltkråkan B UA Genomfört MH
Rasmus På Luffen A UA Genomfört MH
Skorpan Lejonhjärta A UA Genomfört MH
Alfred i Katthult A (röntgad i Norge) UA Genomfört MH
Kajsa Kavat A UA Genomfört MH

Inga allergier eller övriga sjukdomar. Hela kullen är hereditärt fri från PRA 1 och 2.

BEATLES-KULLEN, födda 2012-11-01

Namn HD ED ÖGON ÖVRIGT
Stella McCartney B UA Ögonlyst utan anmärkning Genomfört MH
John Lennon B UA
Eleanor Rigby

(Änglahund)

A UA Ella blev påkörd i ung ålder och klarade sig tragiskt nog inte.
George Harrison A UA Genomfört MH

Foderallergi

Dizzy Miss Lizzy A (röntgad i Danmnark) UA Allergi (kvalster och pollen)
Penny Lane A UA Ögonlyst utan anmärkning

PRA-testad fri

Genomfört MH
I’ll Follow The Sun B UA Geomfört MH

Mastcellstumör grad 2

COCKTAIL-KULLEN, födda 2014-11-19

Namn HD ED ÖGON ÖVRIGT
Cosmopolitan B UA Genomfört BPH
Irish Coffee B UA Avbrutet BPH
Vanilla Sky B UA Genomfört BPH
Rusy Nail D UA Genomfört BPH
Singapore Sling C UA Ögonlyst utan anmärkning Genomfört BPH
Champagne Charlie D UA Entroprion (intårullade ögonlock) Charlie har opererats för detta. Genomfört BPH

Allergi

(kvalster och pollen)

Hela kullen är hereditärt fri från PRA 1 och 2.
DANS-KULLEN, födda 2015-03-14

Namn HD ED ÖGON ÖVRIGT
Bounce A UA Genomfört BPH
Prima Ballerina A (röntgad i Norge) UA Genomfört BPH
Quickstep A UA Genomfört BPH
Spin A (röntgad i Polen) UA Genomfört BPH

Inga allergier eller övriga sjukdomar. Hela kullen är hereditärt fri från PRA 1 och 2.

*HD redovisas med det sämsta resultatet. *UA = utan anmärkning *Hundar röntgade utomlands kommer inte med på SKK Avelsdata eller Hunddata. Detta innebär att Index för kullen påverkas utan hänsyn till dessa resultat.

Vill ni läsa om Eldflammornas tävlingsresultat kan ni hitta det på SBK Tävling eller SKK Hunddata eller SKK Avelsdata.