Hälsa

Information föder kunskap och med kunskap kan vi fatta välgrundade beslut. En hund med dysplasi, pålagringar, allergi eller annan sjukdom är inget misslyckande. Det är beklagligt och tråkigt. Men rasaveln är inte komplikationsfri. Stängda populationer innebär mindre genetisk spridning ju längre vi håller på. Golden retriever må vara en enorm ras, men de jaktavlade individerna är desto färre. Det är oerhört viktigt att vi lyfter blicken och ser på vår avel som något bestående, som en grund för rasens framtid, och inte bara här och nu. Det är en svår balansgång, men viktig.

Jag motsätter mig användandet av sjukdomsdrabbade individer i avel. Jag tror däremot inte att vi ska selektera alltför hårt bland syskon eller andra släktingar såvida det handlar om enstaka sjukdomsfall. Det är en annan femma om flera släktingar drabbas av samma sjukdomar, då behöver vi självklart analysera vidare och ibland ta ett steg tillbaka från vissa linjer eller kombinationer. Men hundar blir ibland sjuka, liksom vi människor. Vi gör vårt yttersta för att föda upp friska jaktgoldens, men all makt ligger inte hos oss. Ibland spelar det genetiska lotteriet in och ger oss det vi inte önskade trots mycket noggrant urval och efterforskningar. Det vi kan göra utifrån det är att lära till nästa gång, analysera och inte göra om samma misstag. Ibland händer det ändå.

Nedan lägger vi ut hälso- och sjukdomsinformation för alla våra kullar. Vi lägger ut information om och när hundarna är utredda och diagnostiserade. Vi berättar gärna mer om ni undrar något.

I det stora hela måste jag avslutningsvis påpeka att jaktgolden är en frisk hundtyp och jag är tacksam över att de allra flesta av våra uppfödda hundar mår väldigt bra och kan göra det som de älskar allra mest: arbeta!

ASTRID LINDGREN-KULLEN, födda 2011-04-22

Namn HD ED ÖGON ÖVRIGT
Birk Borkason A UA Ögonlyst utan anmärkning

Heriditärt fri PRA 1 och 2

Genomfört MH

Hypotyreos, debuterade vid 6-års ålder

Ronja Rövardotter A UA Ögonlyst utan anmärkning

Heriditärt fri PRA 1 och 2

Genomfört MH
Moses Av Saltkråkan B UA Heriditärt fri PRA 1 och 2 Genomfört MH
Rasmus På Luffen A UA Heriditärt fri PRA 1 och 2 Genomfört MH
Skorpan Lejonhjärta A UA Heriditärt fri PRA 1 och 2 Genomfört MH
Alfred i Katthult A (röntgad i Norge) UA Heriditärt fri PRA 1 och 2 Genomfört MH
Kajsa Kavat A UA Heriditärt fri PRA 1 och 2 Genomfört MH

Inga allergier eller övriga sjukdomar. 

BEATLES-KULLEN, födda 2012-11-01

Namn HD ED ÖGON ÖVRIGT
Stella McCartney B UA Ögonlyst utan anmärkning

Testad fri från PRA 1 och 2 samt PCD

Genomfört MH

Mastcellstumör grad 1

John Lennon B UA
Eleanor Rigby

(Änglahund)

A UA Ella blev påkörd i ung ålder och klarade sig tragiskt nog inte.
George Harrison A UA Genomfört MH

Foderallergi

Dizzy Miss Lizzy A (röntgad i Danmnark) UA Allergi (kvalster och pollen)
Penny Lane A UA Ögonlyst utan anmärkning

PRA-testad fri

Genomfört MH
I’ll Follow The Sun B UA Geomfört MH

Mastcellstumör grad 2

COCKTAIL-KULLEN, födda 2014-11-19

Namn HD ED ÖGON ÖVRIGT
Cosmopolitan B UA Genomfört BPH
Irish Coffee B UA Avbrutet BPH
Vanilla Sky B UA Genomfört BPH
Rusty Nail D UA Genomfört BPH
Singapore Sling C UA Ögonlyst utan anmärkning Genomfört BPH
Champagne Charlie D UA Entroprion (intårullade ögonlock) Charlie har opererats för detta. Genomfört BPH

Allergi

(kvalster och pollen)

Hela kullen är hereditärt fri från PRA 1 och 2.
DANS-KULLEN, födda 2015-03-14

Namn HD ED ÖGON ÖVRIGT
Bounce A UA Heriditärt fri PRA 1 och 2 Genomfört BPH
Prima Ballerina A (röntgad i Norge) UA Ögonlysning UA

Testad fri för PRCD-PRA

Heriditärt fri PRA 1 och 2

Genomfört BPH
Quickstep A UA Heriditärt fri PRA 1 och 2 Genomfört BPH
Spin A (röntgad i Polen) UA Heriditärt fri PRA 1 och 2 Genomfört BPH

Inga allergier eller övriga sjukdomar. Hela kullen är hereditärt fri från PRA 1 och 2.

*HD redovisas med det sämsta resultatet. *UA = utan anmärkning *Hundar röntgade utomlands kommer inte med på SKK Avelsdata eller Hunddata. Detta innebär att Index för kullen påverkas utan hänsyn till dessa resultat.

Vill ni läsa om Eldflammornas tävlingsresultat kan ni hitta det på SBK Tävling eller SKK Hunddata eller SKK Avelsdata.